27 januar, 2016

Mer Camtasia

Problemet med å øve seg på å lage skjermvideoer er at mulighetene er så mange - og plutselig blir det mer tøysete enn man hadde tenkt. Dette er en "plakat" for å få inn lærebøker.Jeg er usikker på rettighetsreglene - men lar den ligge her inntil videre. For ordens skyld, jeg har hentet materiale herfra (tusen takk):

http://bestanimations.com/Books/page-turning-book-animation-17.gif
https://tv.nrk.no/serie/shakespeares-univers/KOID24009812/sesong-1/episode-5

Musikken er herfra: https://www.youtube.com/watch?v=eYj8ciqAPcA

13 januar, 2016

Facebook og skolebibliotek


Jeg har administrert Facebookside for skolebiblioteket på Lønborg vgs siden høsten 2012, og har 36 følgere som 'liker' siden. Ikke mange, altså, men jeg har ikke vektlagt markedsføring i særlig grad. I tillegg til skolebibliotekets side har jeg hovedansvaret for Facebooksiden til skolen (hovedansvar vil si at jeg er den av administratorene som er mest aktiv), den har 361 følgere.


Følgere

Min oppfatning er at det å ha et høyt antall følgere ikke er det viktigste, men at man når fram til de personene som trenger informasjonen, når de trenger den. Det er ikke noen overraskelse at en Facebook-side for et lite skolebibliotek på en liten videregående skole er for spesielt interesserte, og jeg har ikke så store forventninger om hvor langt jeg når med sakene jeg legger ut. Innholdet er det viktigste: dersom det jeg legger ut er aktuelt/fengende og blir likt/delt av andre vil også sakene bli sett av flere. Som administrator kan jeg se hvor mange som har vært inne og kikket, og tallet er som regel høyere enn 36.


Skolens Facebook-side kunne gjerne hatt flere følgere, men også der tenker jeg at det er viktigere å se på hvor mange man når ut til med budskapet enn akkurat hvor mange som får saken opp på sin egen vegg.Deling

Dersom det er et oppslag på skolebibliotekets side jeg mener bør leses av mange, så deler jeg det på skolens Facebook-vegg, og dermed får saken et større nedslagsfelt. Jeg deler også noen av nyhetssakene fra skolens hjemmeside på skolens Facebook-side, dette for å få flere til å klikke seg inn på nettsiden - og helst gjøre det igjen og igjen senere. Spesielt i én aktuell sak var dette effektfullt. En nyhetssak om at skolen skal slås sammen med Åsane vgs ble publisert på hjemmesiden, deretter la jeg ut lenke til saken på skolens Facebook-side. Lenken på Facebook har til nå nådd mer enn 1500 personer og fikk også et visst utslag på statistikken på hjemmesiden.

I tillegg lenker jeg til Hordaland fylkeskommunes skolebibliotekblogg, men jeg vet ikke om dette har gitt utslag på statistikken for hvor mange som besøker bloggen.


Innhold

Jeg bruker skolebibliotekets Facebook-side mest til å fortelle om nye bøker og filmer, informere om nye tilbud og ellers dele interessante lenker.

Skolens Facebook-side har en tydeligere sosial funksjon, med bilder fra avslutninger, elevprosjekt og andre aktiviteter - men også en del lenker med informasjon til elevene.


Innholdet på skolens Facebook-side overlapper til en viss grad med innholdet på skolens hjemmeside. Men hjemmesiden skal være mer statisk og formell enn Facebook - den henvender seg i stor grad til foreldre og ungdom som vurderer om de skal søke seg til skolen. Facebook-siden har en mer intern og uformell karakter, selv om den er helt åpen og alle kan følge den.

For meg har det vært viktig å balansere mellom det saklige/muntre/hyggelige på Facebook-siden, mens hjemmesiden først og fremst skal være oppdatert med aktuell informasjon, med innslag av stemningsskapende nyhetssaker.


Facebook i undervisning

En fordel med å bruke Facebook i undervisningen er at nesten alle elevene har en Facebookprofil og er komfortable med mediet, og at terskelen for å bli medlem av grupper og skrive på vegger er lav. Ulempen er alt det sosiale som lett kan foregå parallelt med skole-jobbing, og som det nesten er umulig å stenge ute. Chatting og surfing foregår gjerne kontinuerlig mens man er pålogget, og stjeler mye av oppmerksomheten. Marte Blikstad-Balas skriver "Hvis IKT skal virke læringsfremmende må skolen klare å utvide elevenes praksiser ved å gi dem andre relevante måter å bruke utstyret på. (I: Bedre skole nr. 3, 2012, s.60). Her kan man skifte ut IKT med Facebook - "Hvis Facebook skal virke læringsfremmende må skolen klare å utvide elevenes praksiser ved å gi dem andre relevante måter å bruke mediet på."

Å endre vanene til elevene og overbevise dem om at Facebook også er en naturlig arena for skolearbeid er en omfattende oppgave, og jeg vet ikke om det er så enkelt å få til.


Jeg har ingen erfaring med å bruke Facebook i undervisning, og er tvilende til om de to sidene jeg administrerer kan brukes til det formålet. Derimot tror jeg lukkede grupper kan ha noe for seg, private rom hvor administrator må invitere inn deltakerne. Man kan opprette en gruppe, i forbindelse med for eksempel et leseprosjekt, hvor deltakerne kan diskutere og publisere uten at andre får innsyn. Dette må helst skje i samarbeid med læreren, slik at den pedagogiske delen blir ordentlig ivaretatt.


En ulempe med lukkede Facebook-grupper er at de egentlig ikke er private. Dersom en av gruppens medlemmer velger å spre noe som blir publisert på siden, er det i realiteten offentlig. Et prosjekt i en lukket gruppe må for sikkerhets skyld betraktes som et prosjekt i en åpen gruppe, og tilpasses deretter.


Privat er jeg ikke så glad i Facebook, siden den stjeler mye tid og er full av tull og tøys. Jeg skulle gjerne klart å holde meg helt borte (privat), men har åpenbart ikke viljestyrke til det, nysgjerrigheten og bekreftelsesbehovet er for stort. Dersom det kom en funksjon hvor jeg ikke trengte å ha en personlig profil for å administrere sider, så hadde jeg valgt den løsningen, og slettet min private profil.

16 desember, 2015

Camtasia

Siden jeg har tenkt å benytte meg av redigerings-programmet Camtasia i prosjektoppgaven min, vil jeg bruke bloggen her til å legge ut snutter jeg har prøvd og feilet meg fram til.

Så her er første forsøk (varer 30 sekunder):Plakaten brukt i videoen er skamløst lånt herfra. Ellers har jeg brukt Photoshop. Jeg ser allerede nå betydelig forbedringspotensiale!

25 november, 2015

Skolebiblioteket løfter undervisningen

I siste nummer av skolemagasinet er det en artikkel  til inspirasjon, om skolebiblioteket på Nacka Gymnasium utenfor Stockholm.
Biblioteket har vært bevisst på å finne sin plass i det pedagogiske arbeidet på skolen, og er på god vei til å få en nøkkelrolle i forhold til elevene. Og etter å ha lest artikkelen vil jeg også ha Smartboard!

Tips og råd fra artikkelen:
–  Finn de sentrale personer i den skolen som du ønsker å arbeide med. For oss har skolens leder for IT og IKT lærer (spesialist i informasjons- og kommunikasjonsteknologi) vært uunnværlig i vår utvikling.
–  Vurder å skape løsninger som er så fleksible som mulig. Det er så mye som skjer i dag at ingen kan si hvor vi er fem år.
–  Bruk sosiale medier for kommunikasjon og for å skape eksterne nettverk og markedsføring. Del og få tips tilbake av andre.
–  Ta testen: var nysgjerrig på ny teknologi og pedagogikk. Vi lånte for eksempel hjem en Smartboard på prøve før vi bestemte oss for å investere fullt ut.


24 november, 2015

Første bloggpost

Første bloggpost i en blogg som jeg nesten hadde glemt. I 2007-08 var jeg og familien et år på Svalbard, og i den perioden skrev jeg ukentlig på en blogg som heter topofworld. Du finner den på Blogger-profilen min, om du skulle være interessert. Jeg opprettet denne som et sideprosjekt, men så skjedde det ikke mer.

Det er ganske interessant å se hvordan teknologien har utviklet seg på 7-8 år. I 2007 var ikke Blogger en del av Google, Facebook var ganske ferskt, og blogging var noe nytt og raffinert (ihvertfall for min del). Nå føles det nesten litt gammelmodig.

I tillegg til denne bloggen kommer jeg til å fortsette å bidra på en blogg som skolebibliotekarene i Hordaland har: Lesehorden. Der anmelder vi bøker - men dessverre er den ikke så aktiv som jeg kunne ønske.